Regels lidmaatschap

We hebben een vertrouwenspersoon. Dat is Gerard Luijmes. Je kunt hem bereiken op het emailadres

Signaleren en praten

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat die omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Daarom is er een vertrouwenspersoon aangesteld.

Je kunt contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon als je melding wilt doen van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, maar ook voor ouders en begeleiders. Ook beschuldigden kunnen hier om advies vragen. Tevens kan je bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag in jouw omgeving contact zoeken met de vertrouwenscontactpersoon. Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets dat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon zal niet inhoudelijk adviseren maar helpen om in contact te komen met de juiste persoon met de benodigde kennis en competenties.

Regels lidmaatschap

 

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het up to date blijven van je gegevens.
  • Wijzigt je (email) adres en je wilt dat wij dat weten, dan moet je dat zelf doorgeven.
  • Gebruik je een ander bankrekeningnummer, dan moet je dat ook aangeven.
  • Je hebt het recht om vergeten te worden. Als je ons meldt dat je niet wilt dat wij gegevens van je bewaren, kun je vragen of wij ze verwijderen. Dat zullen we dan doen. Je kunt dan echter niet meer komen trainen.
  • Je hoeft je niet meer ieder jaar aan te melden voor de trainingen. Het is een doorlopend lidmaatschap. Als je niet langer mee wilt doen met de trainingen moet je het afmeldingsformulier gebruiken. Wil je met een tweede training meedoen, moet je daarvoor opnieuw aanmelden. Wil je een training wijzigen dan kun je dit aangeven via de mail. Het afmeldingsformulier kun je downloaden via onze site en ingevuld opsturen naar: info@skiverenigingzwolle.nl
  • Als je gebruik maakt van de automatische incasso, krijg je 5 euro korting op de jaarlijkse contributie van 30-15 Euro. Wil je geen gebruik maken van de automatische afschrijving, dan kan dat natuurlijk. Op 1 oktober van dat trainingsjaar moet het cursusgeld en het lidmaatschapsgeld op onze rekening staan en je krijgt dan de € 5,00 korting niet.

Om aan onze activiteiten te kunnen deelnemen, moet je lid zijn van onze vereniging.

Er zijn twee soorten lidmaatschappen.

· Er is een lidmaatschap voor hen die reeds lid zijn van de NSkiV

· Als je geen lid bent van de NSkiV kun je clublid worden.

Als lid van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) betaal je naast het lidmaatschap als hoofdlid of gezinslid van de NSkiV € 15,- contributie voor het lidmaatschap van de Skivereniging Regio Zwolle. Als je geen lid bent van de NSkiV betaal je € 30,00 contributie aan de Skivereniging Regio Zwolle en ben je clublid. De bedragen zijn per jaar.

Een lidmaatschap bij de Skivereniging Regio Zwolle biedt je voordelen.

  • Je kunt deelnemen aan de sneeuwfittrainingen. Je betaalt natuurlijk wel cursusgeld.
  • Deelname aan overige activiteiten.
  • Je kunt mee met onze gezellige wintersportreis.

Indien je geen lid van de NSkiV bent, meldt de Skivereniging Regio Zwolle je als clublid bij de NSkiV aan. Skivereniging Regio Zwolle is verplicht je aan te melden bij de NSkiV.

Ben je geïnteresseerd en wil je deelnemen aan onze trainingen?

Alle activiteiten onder voorbehoud. Buitenactiviteiten zijn afhankelijk van weersomstandigheden.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Skivereniging Regio Zwolle (SRZ) aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.skiverenigingzwolle.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De SRZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De SRZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de SRZ opgenomen informatie en tarieven. De SRZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de websites van de SRZ.

Hoewel de SRZ alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de SRZ niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de SRZ worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de SRZ uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de SRZ worden onderhouden, wordt afgewezen.

De SRZ verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gevraagd.